Animacje 2D

Animacje 2D

Animacja ‚Emeryturka.de’

Prosta animacja 2D, której celem było przedstawienie odbiorcom nowego produktu ubezpieczeniowego. Skierowana jest do Polaków mieszkających w Niemczech. Naszym zadaniem było przygotowanie scenariusza animacji, ilustracji oraz finalnej animacji 2D. Animacja umieszczona została na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Animacje 2D

Animacje 2D – Emeryturka.de

Animacje 2D

Animacje 2D – Emeryturka.de


 

 

 


Animacja 2D ‚Szkoła w chmurze Microsoft’

Animacja została przygotowana, aby zachęcić szkoły oraz nauczycieli do korzystania z Microsoft Cloud i właśnie do nich jest skierowana. Szkoła w Chmurze Microsoft to o szkoła, która w praktyce stosuje dostępne narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej we wszystkich obszarach swojej pracy, takich jak: zarządzanie szkołą, nauczanie oraz przyswajanie wiedzy. Celem animacji było krótkie przedstawienie zalet korzystania z usługi oraz warunków, jakie szkoła musi spełnić, aby mogła wdrożyć program.

Na podstawie otrzymanego scenariusza animacji przygotowaliśmy wstępny koncept, ilustracje oraz animację.

 

Animacje 2D

Animacje 2D – Szkoła w chmurze Microsoft

Animacje 2D

Animacje 2D – Szkoła w chmurze Microsoft


Sag’s Wien

Oto przykład, jak miasto może wyjść naprzeciw swojej społeczności! Wiedeń uruchomił aplikację, dzięki której mieszkańcy mogą zgłaszać trudności z jakimi się spotykają w mieście. Niedziałająca latarnia, dziura na drodze czy zniszczony przystanek – Sag’s Wien! (tłum. powiedz to Wiedniowi).

Animacja pokazuje w krótki i przystępny sposób zasady działania animacji. Na podstawie briefu klienta stworzyliśmy scenariusz animacji 2D oraz finalną animację. Brawo Wiedeń!