2d Projekty

2d Projekty

Animacja ‚Emeryturka.de’

Prosta animacja 2D, której celem było przedstawienie odbiorcom nowego produktu ubezpieczeniowego. Skierowana jest do Polaków mieszkających w Niemczech. Naszym zadaniem było przygotowanie scenariusza animacji, ilustracji oraz finalnej animacji 2D. Animacja umieszczona została na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.


animaacja2d emeryturkja
animaacja2d emeryturkja

 

 


Animacja ‚Upadłość konsumencka’

Animacja została przygotowana, aby zapoznać odbiorców z pojęciem upadłości konsumenckiej. Po otrzymaniu wytycznych i ogólnego pomysłu przygotowałem scenariusz animacji, ilustracje oraz finalną animację. Ponieważ animacja ma charakter edukacyjno-informacyjny w głównej mierze zdecydowaliśmy się na animację tekstu.  Animacja została zrealizowana dla kancelarii prawniczej.

 


animaacja upadłość konsumencka
animaacja upadłość konsumencka

 

 


Animacja 2D ‚Szkoła w chmurze Microsoft’

Animacja została przygotowana, aby zachęcić szkoły oraz nauczycieli do korzystania z Microsoft Cloud i właśnie do nich jest skierowana. Szkoła w Chmurze Microsoft to o szkoła, która w praktyce stosuje dostępne narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej we wszystkich obszarach swojej pracy, takich jak: zarządzanie szkołą, nauczanie oraz przyswajanie wiedzy. Celem animacji było krótkie przedstawienie zalet korzystania z usługi oraz warunków, jakie szkoła musi spełnić, aby mogła wdrożyć program.

Na podstawie otrzymanego scenariusza animacji przygotowaliśmy wstępny koncept, ilustracje oraz animację.

 

microsoft 2d

microsoft 2d


Sag’s Wien

Oto przykład, jak miasto może wyjść naprzeciw swojej społeczności! Wiedeń uruchomił aplikację, dzięki której mieszkańcy mogą zgłaszać trudności z jakimi się spotykają w mieście. Niedziałająca latarnia, dziura na drodze czy zniszczony przystanek – Sag’s Wien! (tłum. powiedz to Wiedniowi).

Animacja pokazuje w krótki i przystępny sposób zasady działania animacji. Na podstawie briefu klienta stworzyliśmy scenariusz animacji 2D oraz finalną animację. Brawo Wiedeń!