GW telewizorki

GW telewizorki

Animacja dla Agory 3d gazeta wyborcza

Credits:
Gazeciarz
rez: Hubert Stadnicki
produkcja: Lightcraft
Agencja: JiS
Klient AGORA
Core responsability :enviroment